Kako promeniti planetu?

Šta god da mi padne napamet ne odgovara mi nikako.
Da li ostati u zemlji ili otići negde... ne treba ostati na Zemlji!
Treba promeniti planetu!


Igrica: "Čovek beži sa Zemlje na drugu planetu"
Malo bonusa...
Dosta prepreka...
krajlica opasna...
čuvaj se!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...